W ramach projektu "Włochowskie konwersatoria" obędą się międzypokoleniowe konwersatoria z języka angielskiego dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st Warszawy (społeczności lokalnej). Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu w Miejscu Aktywności Lokalnej ul. Rejonowa 6/8. W ramach projektu odbędzie się po 15 spotkań - konwersatoriów po 60 min każde. Projekt „Włochowskie konwersatoria” ma wymiar edukacyjny, zintegruje uczestników a także przyczyni się do nauki wspólnego spędzania czasu w gronie sąsiedzkim. Udział w spotkaniach będzie bezpłatny
Celem projektu pn.: "Włochowskie konwersatoria" jest wzrost integracji społecznej społeczności lokalnej, stworzenie grupy która wspólnie zrealizuje wspólny cel: zwiększy wiedzę w zakresie posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Członkowie grupy nieformalnej są zatrudnieni w OPS Włochy. Jedną z metod pracy realizowaną przez OPS jest organizowanie społeczności lokalnej. Miejsce Aktywności Lokalnej "MAL we Włochach" które administrowane jest przez OPS jest narzędziem do pracy ze społecznością. Jako pracownicy MALu chcemy włączyć społeczność w inicjowanie, tworzenie nowych przedsięwzięć. Liczymy na to, że po zrealizowanym projekcie uczestnicy będą kontynuować aktywność społeczną korzystając nieodpłatnie z MALu.

 

 

 

 

Włochowskie
konserwatoria

Konkurs | Zrealizowane projekty

wrzesień - grudzień 2019
MAL Włochy
ul. Rejonowa 6/8

 

 

 

 

Fot. MAL we Włochach