Wola

Wola i Bemowo
szyją maseczki

 

 

lipiec 2020 

 

 

 

Konkurs - edycja II

W dobie pandemii koronawirusa akcje pomocowe przybrały charakter działań najsilniej spajających i aktywizujących lokalną społeczność. Projekt polega na wsparciu wolskich szpitali, przychodni, OPS-ów i DPS-ów w dostarczaniu jej personelowi maseczek, szytych przez mieszkańców w ramach ogólnowarszawskiej inicjatywy ZHP #stołeczneszyciemaseczek. Jego największą zaletą jest fakt, że w akcję szycia zaangażowani są za®ówno pracownicy instytucji samorządowych, NGO, wolontariusze, harcerze, a przede wszystkim dotąd nei angażujący się mieszkańcy Woli. Magazyn materiałów znajduje sę w prywatnym mieszkaniu na ul. Wawelberga, w pomoc w transporcie i użyczaniu maszyn zaangażowało się pobliskie miejsce aktywności lokalnej – Otwarta Kolonia, zaś akcję koordynują harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego, które prowadzą róenir zgrupę na Facebooku „Warszawa i Bemowo Szyją Maseczki”.

 

 

 

 

Mimo coraz większej ilości środków ochrony na rynku potrzeby domów opieki, przychodni i szpitali wciąż są ogromne. W naszej społeczności zgłasza się wiele osób chętnych do pomocy w domowym szyciu maseczek, jednak ilość materiału jest niewystarczająca. Chcemy zakupić materiał, z którego uszyjemy maseczki, w które zaopatrzymy pracowników placówek znajdujących się na pierwszej linii walki COVID-19. Uważamy, że w ten sposób najlepiej możemy pomóc w ich trudnej pracy. Uważamy to również za nasz moralny obowiązek. Poprzez działanie chcemy ponadto: - pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne i podtrzymać je w przypadku już tych zaangażowanych - zwiększyć aktywizację społeczności lokalnej i zsieciować ją z organizacjami i instytucjami, które mogą ją wesprzeć - wesprzeć proces integracji społeczności lokalnej Woli i Bemowa przy szlachetnej inicjatywie - wzmocnić już istniejące inicjatywy oddolne, wykorzystując ich większy potencjał do czynienia zmiany społecznej, niżli miałoby to miejsce w przypadku powołania nowej inicjatywy

Działanie buduje poczucie wspólnoty w członkach lokalnej społeczności i aktywizuje ich przy wspólnym, ważnym społecznie przedsięwzięciu. Ważnym aspektem projektu jest fakt, że nie ma on na celu odgórnego powoływania nowych struktur, które miałyby podjąć działanie, ale jego charakter ma na celu wsparcie inicjatyw już przez mieszkańców podejmowanych, ale ze względu na brak środków na materiały do szycia zagrożonych wygaszeniem. Społecznością do której adresowane jest działanie jest przede wszystkim społeczność personelu medycznego i opiekuńczego, działającego na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Liczy ona około 180 osób. Patrząc jednak w szerszej perspektywie zapewnienie ochrony tej grupie sprawia, że zwiększa się bezpieczeństwo całej, ponad 135 tysięcznej populacji Woli. 

Leszek Nurzyński, Maria Ziajkowska 

Fot. Maciej Ratuszny 

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"