Przestrzenie wspólne
jak przestrzeń wpływa
na dobre sąsiedztwo?
 
 
 
 
sobota
14 marca
12:00 - 14:00
 

 

 

Doznaj

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"