Sierpień 2020

PORADNIK SĄSIEDZKI
„Taki fajny projekt”, czyli o tym, jak komunikować językiem korzyści w sposób dostępny i czytelny projekty dla mieszkańców
.

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

Kalendarz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

23

16

17

18

24

31

25

19

20

21

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

29

30

26

27

28

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"