środa
27 maja
18:00
 
 

Sąsiedzkie rozmowy międzymiastowe - czyli spotkanie na temat dobrych praktyk sąsiedzkich, o systemach i planach wsparcia społeczności lokalnych z różnych części Polski.

 

Zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, organizacji i inicjatyw, które podobnie jak Towarzystwo Sąsiedzkie wspierają lokalne społeczności w działaniach oddolnych, do rozmowy o dobrych praktykach, planach i własnych doświadczeniach sąsiedzkich.

 

W ramach spotkania chcemy sprawdzić, jakie modele wsparciawspólnot lokalnych działają w Polsce i jakie są plany na ich rozwój. Zastanowimy się też, jak owe działania funkcjonują w czasie pandemii i czy te wszystkie zawirowania wpłyną na nasze dalsze oddolne aktywności.

 

W spotkaniu będą uczestniczyli m.in.:

 

WARSZAWA

Towarzystwo Sąsiedzkie

Centrum Komunikacji Społecznej

 

WROCŁAW

Sąsiadujemy

Mikrogranty

 

POZNAŃ

Inkubator Kultury - Pireus

 

SZCZECIN

Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki

 

Jeśli chcecie uczestniczyć w spotkaniu, jako przedstawiciel organizacji, instytucji czy projektu wspierającego rozwój społeczności lokalnych i opowiedzieć o swoich doświadczeniach - zgłoś się do nas na kontakt@towarzystwosasiedzkie.pl

 

Spotkanie będzie emitowane na profilu facebookowym Towarzystwo Sąsiedzkie dla wszystkich chętnych wysłuchać rozmowy. 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"

Rozmowy o sąsiedztwie
Rozmowy o sąsiedztwie
Rozmowy o sąsiedztwie

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"