Warszawa po mojemu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Publikacje

Silniejsze społeczności.
Jak budować potencjał
społeczności i sektora
publicznego

Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL

Zmiennicy, czyli jak młodzi
ludzie mogą wpływać
na przestrzeń lokalną

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ile kosztuje miasto?

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Nasze miejsce.
Inspirator do pracy z lokalnością

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Sieć lokalna.
Wzmacnianie więzi sąsiedzkich
w epoce mediów
społecznościowych

Wizje lokalne | www.newartcenter.info

Dzień sąsiada.
Jak inicjatywy sąsiedzkie
zmieniają Warszawę?

Stołeczne Centrum Współpracy
Obywatelskiej | CAL

Plan miejscowy.
O co tu chodzi?

Stowarzyszenie ODBLOKUJ

Jak przetworzyć miejsce?

Project for Public Spaces

Sąsiedzi nie gryzą,
czyli 20 lokalnych inicjatyw
w Warszawie i nie tylko

Stołeczne Centrum Współpracy
Obywatelskiej | CAL

Plan na plan

Stowarzyszenie ODBLOKUJ

Model Domu Sąsiedzkiego

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Przybornik animatora kultury.
Lokalne projekty twórcze

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Partycypacja publicza.
O uczestnictwie obywateli
w życiu wspólnoty lokalnej

Instytut Spraw Publicznych

Jak lokalnie budować
dobro wspólne?
Poradnik dla działających
lokalnie

Lokalne Partnerstwa PAFW

Działaj w swojej okolicy!
Inicjatywa lokalna w Warszawie
- krok po kroku

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Legalni sąsiedzi,
czyli o czym warto pamiętać,
organizując wydarzenie sąsiedzkie
w przestrzeni publicznej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Działaj w przestrzeni!
Jak zorganizować wydarzenie
w przestrzeni publicznej
w Warszawie *

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

* Z dniem 12.07.2014r. zostały znowelizowane przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zmiana ograniczyła dostęp do danych podmiotowych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków czyli danych właścicieli, użytkowników wieczystych, użytkowników, władających na zasadzie samoistnego posiadania.

DLA
Animacja Kultury

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Inspiracja Aktywacja

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę

Apetyt na aplikacje.
Praktyczny przewodnik

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Fundacja Orange

Kulturalny Start-Up.
Od pomysłu do realizacji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Chłodna 25
Kawiarnia obywatelska

 WSPÓLNOTA KLUBOKAWIARNI CHŁODNA 25

Pomysłowość miejska.
Studium trajektorii realizacji
oddolnych inicjatyw
mieszkańców Warszawy

Fundacja Pole dialogu

Między kapciami a prosecco.
Wydarzenia lokalne
z perspektywy organizatorów
i uczestników

Wolontariat Badawczy UW

USIĄDZIESZ?
CO SPRAWIA , ŻE NA ŁAWCE
(NIE) CHCE SIĘ SIEDZIEĆ?

Wolontariat Badawczy UW

TWÓJ MAL MOIM OKIEM

Wydział Pedagogiczny UW

Rady Seniorów
w działaniu!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Wolontariat pracowniczy
osób 55 plus

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"