Towarzystwo Sąsiedzkie
Aleje Jerozolimskie 117
02-017 Warszawa

 

wtorki, środy i czwartki 

od 15:00 do 19:00

Poradnik Sąsiedzki

 

Otwarty punkt informacyjny i konsultacyjny, którego celem jest rozwijanie wszechstronnego wsparcia i poradnictwa dla inicjatyw społecznych i obywatelskich.Na konsultacje można zapisywać się w siedzibie Towarzystwa Sąsiedzkiego, telefonicznie lub przez stronę internetową (wysyłając zgłoszenie mailowe).

Masz pomysł na działanie ale nie wiesz jak je zrealizować? Chciałbyś zabrać głos w ważnej dla Ciebie sprawie, ale nie wiesz gdzie możesz zgłosić uwagę? Chciałbyś zgłosić siędo naszego konkursu, ale nie wiesz jak wypełnić wniosek? Skorzystaj z Poradnika Sąsiedzkiego! Przyjdź, napisz, zadzwoń!

Poznaj

 

To cykl spotkań z mieszkańcami Warszawy, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem, pomysłami, umiejętnościami, tym co w działaniach lokalnych udało im się osiągnąć jak i problemami jakie stanęły im na drodze do realizacji projektów sąsiedzkich. Odwiedzamy Miejsca Aktywności Lokalnej i Domy Sąsiedzkie, miejsca stworzone przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej i te zupełnie oddolnie. Zapraszamy też aktywnych mieszkańców do nas na otwarte spotkania.

Program

Akademia Sąsiedzka

Poradnik Sąsiedzki

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Obszarem naszych zainteresowań jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność.

8 czerwca

2019

10:00 - 13:00

Zapisz się!

Akademia Sąsiedzka
Moje miejsce - społeczna mapa okolicy

Aleje Jerozolimskie 117

Moje miejsce
- społeczna mapa okolicy

 

Cele: budowanie/podtrzymywanie więzi z miejscem zamieszkania, nauka tworzenia społecznej mapy okolicy

Opis: Podczas warsztatów poprosimy uczestników, aby opowiedzieli o swojej najbliższej okolicy - o miejscach, które lubią, które są dla nich ważne, które chcieliby pokazać innym, jak również o tych, których nie lubią, które źle im się kojarzą, których unikają. Zebrane razem miejsca utworzą unikalną, spersonalizowaną, społeczną mapę okolicy. To ćwiczenie pokazuje wyjątkowy charakter danej dzielnicy lub osiedla, pozwala odkryć jej turystyczny, kulturalny i społeczny potencjał, jak również zdiagnozować i “zlokalizować” różnorodne problemy. Społeczną mapę okolicy można wykorzystać do stworzenia ścieżki edukacyjnej, przewodnika turystycznego, gry miejskiej, jak również gdy planujemy przebudowę drogi, rewitalizację osiedla czy zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.  

Wynik: Uczestnicy warsztatu poznają lepiej swoją okolicę. Dzięki pracy w grupie będą mogli spojrzeć na nią z różnych perspektyw, skonfrontować różne sposoby postrzegania i opisywania przestrzenii. Poznają również przydatną metodę pracy z lokalną społecznością.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy!

Prowadzenie:
Stowarzyszenie Pracownia

Etnograficzna

 

15 czerwca

2019

10:00 - 13:00

Zapisz się!

Akademia Sąsiedzka
Jak poznać innych?

Aleje Jerozolimskie 117

Jak poznać innych?

 

Cele: uwrażliwienie uczestników na różnorodne problemy mogące pojawić się w badaniach i działaniach społecznych, promowanie postawy tolerancji, otwartości na innych i szacunku wobec drugiego człowieka

Opis: Dawniej antropologowie badali odległe, egzotyczne społeczności, co wymagało otworzenia się na inną kulturę i kontekst społeczny. Obecnie metodę etnograficzną z powodzeniem wykorzystuje się również do badania własnej społeczności. Ważne jest, aby zawiesić swoje dotychczasowe przekonania i spojrzeć świeżym okiem na to, co znane. Poznanie swoich sąsiadów często bywa równie pasjonujące (i równie wymagające), co znalezienie wspólnego języka z mieszkańcami odległych krajów. Podczas warsztatu wykonamy ćwiczenie imitujące spotkanie z “obcym”, co pozwoli uczestnikom wczuć się w sytuacje innych ludzi. Część przyjmie rolę badaczy, część badanych. Następnie zastanowimy się wspólnie na jakie bariery natrafiamy przy takim spotkaniu i jak sobie z nimi radzić.  

Wynik: Uczestnicy przećwiczą swoje umiejętność komunikacyjne i rozwiną antropologiczną wrażliwość. Dowiedzą się czym są przedsądy, stereotypy i uprzedzenia. Poznają zasady etycznego prowadzenia badań i działań społecznych.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy!

Prowadzenie:
Stowarzyszenie Pracownia

Etnograficzna

 

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Obszarem naszych zainteresowań jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność.

13 czerwca

2019

18:00 - 20:00

Zapisz się!

Akademia Sąsiedzka
Jak promować działania sąsiedzkie?

Aleje Jerozolimskie 117

Jak promować działania sąsiedzkie?

 

Prowadzisz działania sąsiedzkie, ale masz wrażenie, że mogłoby przychodzić na nie więcej osób niż przychodzi albo że nie docierasz z informacją o tych działaniach do wszystkich zainteresowanych mieszkańców?

Zastanawiasz się, jak mówić i gdzie mówić o tym, co robisz, aby dotrzeć do mieszkańców i skutecznie zachęcić ich do udziału?

Widzisz, jak dużo jest wydarzeń, zaproszeń, szumu informacyjnego wokoło i szukasz sposobu, żeby jakoś się przez to przebić?

Ciekawi Cię, jak robią to inni?

A może i Ty masz kilka swoich udanych akcji informacyjnych lub przemyśleń na ten temat, którymi chętnie się podzielisz?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiesz TAK, to jest to warsztat dla Ciebie.

Zapraszamy w ramach Akademii Sąsiedzkiej na spotkanie dotyczące tego, jak promować działania sąsiedzkie.

 

💥 Na warsztaty obowiązują zapisy:

📧 warsztaty@towarzystwosasiedzkie.pl

 

 

Prowadzenie:
Agnieszka Muzyka Pędzich

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"

25 maja

2019

10:00 - 13:00

Zapisz się!

Akademia Sąsiedzka
Jak poznać innych?

Aleje Jerozolimskie 117

Jak poznać innych?

 

Cele: uwrażliwienie uczestników na różnorodne problemy mogące pojawić się w badaniach i działaniach społecznych, promowanie postawy tolerancji, otwartości na innych i szacunku wobec drugiego człowieka

Opis: Dawniej antropologowie badali odległe, egzotyczne społeczności, co wymagało otworzenia się na inną kulturę i kontekst społeczny. Obecnie metodę etnograficzną z powodzeniem wykorzystuje się również do badania własnej społeczności. Ważne jest, aby zawiesić swoje dotychczasowe przekonania i spojrzeć świeżym okiem na to, co znane. Poznanie swoich sąsiadów często bywa równie pasjonujące (i równie wymagające), co znalezienie wspólnego języka z mieszkańcami odległych krajów. Podczas warsztatu wykonamy ćwiczenie imitujące spotkanie z “obcym”, co pozwoli uczestnikom wczuć się w sytuacje innych ludzi. Część przyjmie rolę badaczy, część badanych. Następnie zastanowimy się wspólnie na jakie bariery natrafiamy przy takim spotkaniu i jak sobie z nimi radzić.  

Wynik: Uczestnicy przećwiczą swoje umiejętność komunikacyjne i rozwiną antropologiczną wrażliwość. Dowiedzą się czym są przedsądy, stereotypy i uprzedzenia. Poznają zasady etycznego prowadzenia badań i działań społecznych.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy!

Prowadzenie:
Stowarzyszenie Pracownia

Etnograficzna

 

Poznaj