Pomysł na działanie wziął się z chęci aktywizacji mieszkańców Bemowa w kierunku poznawania siebie nawzajem poprzez empatyczny kontakt oraz budowanie atmosfery akceptacji i zaufania w społeczności lokalnej. Porozumienie bez Przemocy to idea, która zgodnie z nazwą polega na budowaniu kontaktu w empatyczny, życzliwy sposób. Poprzez odpowiedni dobór słów połączony ze świadomością nawyków, zachowań i intencji daje odbiorcom jasne wskazówki, jak powinna wyglądać komunikacja sprzyjająca relacji i wzajemnemu zrozumieniu.  

 

 

Konkurs | Zrealizowane projekty

 

 

 

 

 

Bemowo

Porozumienie
bez przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie bez przemocy
Bemowo

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"