Polityka Prywatności

Towarzystwo Sąsiedzkie

To projekt realizowany przez Fundację Kulturotwórczą „Grupa W Działaniu” finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie - cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie".
Adres strony internetowej projektu to:
www.towarzystwosasiedzkie.pl

Wprowadzenie

Celem tej polityki jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasadach przechowywania
i dostępie do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies przez Fundację Kulturotwórczą „Grupa W Działaniu”
(
dalej „Fundację”) szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Administrator danych

Fundacja realizująca projekt Towarzystwo Sąsiedzkie z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 2/168, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675655, NIP 9512436774, REGON 367170143 (nadzorowaną przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego),

 

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych). Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane dane jest Fundacja Kulturotwórcza „Grupa W Działaniu”.

 

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności witryny. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z części zasobów strony.

 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

 

Powierzenie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez użytkownika zgody.

Administrator może dane osobowe przekazywać podmiotom przetwarzającym na zlecenie Fundacji, np.: agencjom marketingowym, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, tylko gdy wystąpią
z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Ciasteczka (pliki cookies)

Fundacja informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Fundacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z niej i może dopasować swoją treść do użytkownika.

 

Fundacja wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
 

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio dostosować ją do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;

  • umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 

Stosowane są następujące typy plików cookies:
 

  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;

  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

  • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu.

Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową projektu, przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej projektu, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies. Zmiany w/w ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Fundacją, reklamodawców oraz partnerów.

 

Newsletter

Służy do stałej komunikacji Fundacji z użytkownikami, usługobiorcami, w celu informowania odbiorców o nowościach, zmianach, wydarzeniach.
W formularzu rejestracyjnym Newslettera przetwarzane są dane osobowe użytkowników w formie adresu e-mail. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione.

 

Formularz kontaktowy

Służy do komunikacji Fundacji z użytkownikami w zakresie rejestracji, zapisu na wydarzenia, spotkania, itp. organizowane w ramach projektu Towarzystwo Sąsiedzkie. W formularzu kontaktowym przetwarzane są dane osobowe użytkowników oraz ich adresy e-mail. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione.

 

Analiza statystyk

Witryna gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w witrynie np. określenie popularności poszczególnych części witryny. Oprócz własnych statystyk korzystamy z usług „Google Analytics” oraz „Piksel Facebook” – zbierających anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszej witryny. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności wykorzystywanych usług, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronach:
Google Analytics –
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
Piksel Facebook – https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 

Ochrona danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych). Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zmiana polityki prywatności

Fundacja jest zobowiązana do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane
z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Fundacja zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także
w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"