Październik 2020

PORADNIK SĄSIEDZKI
„Taki fajny projekt”, czyli o tym, jak komunikować językiem korzyści w sposób dostępny i czytelny projekty dla mieszkańców
.

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

Kalendarz

3

4

5

6

7

8

9

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

1

2

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

18

19

20

26

27

21

22

23

28

29

30

31

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"