Bemowo

Osiedle Przyjaźń Śpiewa

 

 

2020 

 

 

 

Projekt zakładał cykl spotkań śpiewaczych opartych na śpiewie tradycyjnym. Warsztaty dedykowane były mieszkańcom Osiedla Przyjaźń i jego miłośnikom, którzy chcieliby doświadczyć radości śpiewu w grupie. Uczestnicy poprzez warsztaty z emisji głosu i pracy z oddechem wykonywali szereg ćwiczeń integracyjnych, które pozwoliły im zacieśnić więzi sąsiedzkie. Na zakończenie projektu cała zaangażowana grupa wykonała wspólnie poznane pieśni podczas otwartego dla lokalnej społeczności spotkania. 

 

 

 

 

Celem projektu było wsparcie rozwoju sąsiedzkiej grupy Śpiewu Tradycyjnego Osiedla Przyjaźń i zachęcenie mieszkańców do wspólnego twórczego działania. Grupa działa od 2015 roku, śpiewają w niej mieszkańcy i miłośnicy Osiedla Przyjaźń na warszawskim Bemowie. Oddolny charakter grupy pozwala wspólnie podejmować decyzję i poczuć współodpowiedzialność za funkcjonowanie zespołu. Wsparcie grupy i realizacja otwartych warsztatów pozwala mimo trudnego czasu funkcjonować grupie i rozszerzać jej pole działania oraz angażować nowych członków i członkinie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Bemowo, w szczególności związanych z Osiedlem Przyjaźń. 

Agata Rudowska, Maciej Rosiński 

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Konkurs - edycja II

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"