Mieszkańcom Ochoty leży na sercu osiedlowa zieleń, dlatego postanowili sami o nią zadbać i zainicjować wspólne sąsiedzkie zazielenianie terenów znajdujących się w przestrzeni wspólnej mieszkańców ul. Sękocińskiej. Działania ogrodowe w tym miejscu mieszkańcy rozpoczęli jeszcze przed zgłoszeniem do konkursu, chcąc jednak jeszcze bardziej ożywić i ukwiecić teren, oraz zaangażować pozostałych sąsiadów, postanowili poprosić Towarzystwo Sąsiedzkie o wsparcie. Mieszkańcy wykonali projekt nasadzeń i niewielkiego ogrodzenia zabezpieczającego zieleń przed psami. Dzielni Panowie przekopali kawał terenu by obsadzić go cebulkami, bylinami i krzewami. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, ale zadowolenie i duma pokazują uśmiechy inicjatorów!  
 
 

 

 

Konkurs | Zrealizowane projekty

 

 

 

 

 

Ochota

Kolorowy
ogródek
sąsiedzki

 

Andrzej Kasprzyk 
Adrian Trybułowicz

 

 

 

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"