czwartki
4, 18, 25 czerwca
17:00 - 19:00
 
 

Kolejny etap naszego cyklu „Od pomysłu do realizacji” czyli EWALUACJA. Co to takiego?

 

Najczęściej o ewaluacji mówimy jako o ocenie wartości naszego projektu, ocenie czy osiągnął on zaplanowane cele. Ewaluacja wcale nie musi być prowadzona po realizacji działania, można ją wykonać na każdym jego etapie, także przed jego realizacją! Co nam daje ewaluacja? Możliwość modyfikacji działania, realizację potrzeb odbiorcy, lepsze zarządzanie czy zdobycie funduszy. Ewaluacja daje nam wiedzę, pomaga rozwiązać problemy, wychwytuje błędy i udoskonala nasze działania.

 

O tym jak i po co ewaluować nasze działania dowiecie się podczas kolejnych 3 zajęć w Akademii Sąsiedzkiej.

 


Warsztaty są bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy: warsztaty@towarzystwosasiedzkie.pl

 

Zajęcia są zaplanowane jako cykl 3 spotkań. 

 

 

 

Od pomysłu do realizacji cz. 4 - Ewaluacja projektu 

01 czerwca 2020

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"