Warsztaty śpiewacze, podczas których grupa mieszkańców pod okiem profesjonalnego muzyka wspólnie śpiewała piosenki dawnej Warszawy. Śpiew w grupie przyczynia się do integracji śpiewających osób, do budowania wspólnoty i więzi międzyludzkich. Zaangażowanie we wspólną pracę nad wykonaniem piosenek daje uczestnikom radość, poczucie ważności, przynależności i sprawczości. Poznawanie piosenek repertuaru dawnej Warszawy pozwala wzmocnić tożsamość jej mieszkańców, ale też rozwinąć ich zainteresowania. Warsztaty mają być okazją do spotkania się sąsiadów, spotkania z muzyką, do zrobienia czegoś nowego, a przy okazji, dać mieszkańcom szansę, by mogli włączać się w inne działania MAL, poczuć przynależność do tego miejsca i chęć jego współtworzenia.
 

 

 

Konkurs | Zrealizowane projekty

 

 

 

Żoliborz 

Międzypokoleniowe
warsztaty śpiewu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagna Godzińska

Andrzej Godziński

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"