Śródmieście

LinoSielce- stwórz z nami mapę Sielc

 

 

wrzesień 2020 

 

 

 

Projekt artystyczny LinoSielce to warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie stworzą mapę dzielnicy z zaznaczeniem ulubionych miejsc takich jak parki, sklepy, biblioteki, warsztaty usługowe. Uczestnicy zapoznają się z techniką druku wypukłego- linorytu oraz własnoręcznie przygotują matryce i odbitki zarówno na papierze jak i na dużym płótnie. Mapa zostanie w posiadaniu Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej (gdzie fizycznie odbywać się będą warsztaty) i może posłużyć jako materiał do dalszej pracy, np. podczas zajęć z haftu uczestnicy będą mogli wyszywać swoje ulubione miejsca lub dodawać elementy dekoracyjne). Mapa może być eksponowana w różnych przestrzeniach i informować odbiorców o ciekawych miejscach w dzielnicy

 

 

 

 

Celem projektu była integracja mieszkańców poprzez edukację. Pierwszym elementem zapewniającym budowę więzi społecznych był udział w warsztatach, podczas których uczestnicy pobudzali swoją kreatywność i zgłębią wiedzę o linorycie. Drugim aspektem jest edukacyjna rola mapy. Osoby wizytujące Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej mogą zapoznać się z nowymi i ciekawymi miejscami w dzielnicy.

Projekt skierowany był do mieszkańców dzielnicy Mokotów - Sielce. Powstała mapa jest pod opieką Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej. 

Łucja Stachurska, Bartłomiej Jesionkiewicz

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Konkurs - edycja II

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"