Śródmieście

Latające muzeum LGBTQIA

 

 

październik 2020 

 

 

 

Konkurs - edycja II

Klub historyczny działa na rzecz utrwalenie dziedzictwa historycznego i kulturowego polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych. Od ponad dwóch lat gromadzimy, zabezpieczamy i opracowujemy materiały archiwalne. Nasze zbiory zbliżają się już do 4000 stron materiałów drukowanych (magazynów, ulotek, zinów, plakatów, druków ulotnych), a niemal co dzień dochodzą nowe. W wolnych chwilach gromadzimy też historię mówioną. Przeprowadzamy wywiady z aktywistami, którzy działali na rzecz społeczności queerowej lata temu, Ocaliliśmy już archiwum pierwszej legalnej w Polsce organizacji dla osób nieheteronormatywnych - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Lambda. Jej ostatni przewodniczący chciał wszystkie materiały zakopać gdzieś w lesie pod drzewem, bo archiwom państwowym brakuje środków, aby zarchiwizować kilkusetletnie dokumenty, a co dopiero kilkuletnie! W ramach tygodnia okołoparadowego udało nam się zarezerwować Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie na pokazanie przygotowanie wystawy dotyczącej historii polskiej społeczności nieheteronormatywnej oraz przeprowadzenie zajęć kulturalno edukacyjnych z mieszkańcami Warszawy. ‘Latające muzeum’ to kulturalny projekt poruszający tematykę nieheteronormatywnych tożsamości i codziennych wspomnień. Projekt składa się z trzech części: procesu partycypatywnego (warsztatów podczas których uczestnicy poznają naszą kolekcję i wspólnie w kreatywny sposób je wykorzystają tworząc m. in. kolaże, black out poems oraz w czasie których dyskutowac będziemy o historii polkiej społeczności LGBTQIA) , dyskusji z aktywistami LGBTQIA oraz końcowej wystawy prezentującej nasze zbiory oraz prace z warsztatów. Projekt ma się przyczynić do wsparcia integracji i spójności społecznej poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy historycznej, wspólnego przygotowywanie różnych artystycznych prac prezentujących nieheteronormatywną historię oraz zorganizowania wystawy. Będziemy pracować i utrwalać wspólnie to, co nie jest utrwalone w oficjalnym dyskursie pamięci, niespisane i odchodzi wraz z ludźmi. Proces projektowy, w którym uczestnicy wspólnie pracują nad zgromadzeniem i przetowrzeniem w kreatywny intymnych historii głęboko zaangażuje uczestników na poziomie emocjonalnym, co w przyszłości może skłonić ich do podjęcia inicjatyw społecznych. Dodatkowo, ze względu na otwartą formę projektu - gwarantujących różnorodność i subiektywizm, projekt przyczyni się do promocji róźnorodności. Wystawa ukazująca nasze archiwalia oraz pracę różnorodnych uczestników zbuduje i utrwali polifoniczną, wielokulturową pamięć i codziennych wspomnień, które do tej pory nie uzyskała odpowiedniej relacji w dyskursie publicznym.

 

 

 

 

Naszym marzeniem jest ukazanie szerszej publiczności wszystkich posiadanych przez nas zbiorów. Projekt w okresie okołoparadowym ma być przestrzenią do spotkań i wymiany myśli dla wszystkich osób zainteresowanych historią seksualności w Polsce gdzie wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: - Jakie style życia stworzyły osoby o nienormatywnym gender lub nienormatywnej seksualności w ciągu różnych okresów historycznych, a szczególnie pod koniec XX wieku? - Jak te życia, ciała, społeczności są połączone z historią queer? - Jaki wpływ miały zmiany ustrojowe i polityczne zachodzące w Polsce na przeżywanie swojej homoseksualności przez polskich obywateli? - Kiedy i jak powstawały grupy, organizacje i zbiorowa tożsamość? W jaki sposób się wyrażała? Poza wystawą chcemy zaproponować dyskusje i warszty artystyczne wykorzstujące nasze zbiory. Chcemy, aby zorganizowane przez nas wydarzenia służyły integrowaniu, motywowały do działań i rozpowszechniały ideę równości i tolerancji.

Projekt skierowany jest do młodzieży powyżej 16 roku życia, dorosłych oraz osób starszych zamieszkujących m. st. Warszawa w szczególności okolice Jazdowa, zainteresowanych tematyką tożsamości, różnorodnoci i pamięci. Wystawa jest otwarta dla wszystkich. Warsztaty mogą być prowadzone dla max. 20 uczestników w języku polskim i/lub angielskim.

Klub historyczny LGBTQIA FEM

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"