Jak zgłosić projekt?

Terminy

Nagrody

Uczestnicy

Cel konkursu

Zasady konkursu

"Po Sąsiedzku" - konkurs dla mieszkańców Warszawy na projekty lokalne

Konkurs

Regulamin

Dokumenty do pobrania

Zasady konkursu

Zgłoś projekt

Zrealizowane projekty

Po sąsiedzku

Konkurs dla mieszkańców Warszawy
na projekty lokalne

 

Aktywni mieszkańcy! To dla Was!

Jeśli chcecie zmienić Wasze podwórko, rozbudzić okolicę, zintegrować sąsiedzką społeczność, podzielić się talentami
z innymi mieszkańcami - ten konkurs jest dla Was!

 

Towarzystwo Sąsiedzkie ogłasza konkurs w ramach którego sfinansuje minimum 25 projektów sąsiedzkich w 2019 roku
i tyle samo w 2020.

Konkurs

Zobacz infografikę

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy,
w tym grup formalnych, nieformalnych i organizacji pozarządowych,
które stworzą zespół czyli przynajmniej dwie osoby fizyczne, z których
co najmniej jedna jest osobą pełnoletnią. 

 

 

Zgłaszane projekty do konkursu powinny odpowiadać na poniższe cele:

(a)    pobudzanie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne;

(b)    zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich;

(c)    wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym;

(d)    poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych;

(e)    integracja międzykulturowa, edukacja;

(f)    integracja dzieci, młodzieży i dorosłych;

(g)    animowanie działań na poziomie lokalnym;

(h)    pobudzanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia;

(i)    wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi (ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej).

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe i merytoryczne projektów lokalnych, aktywizujących i integrujących mieszkańców m.st. Warszawy, które zostaną zrealizowane w drodze Konkursu, w wybranych przez mieszkańców lokalizacjach w m.st. Warszawie.

W ramach konkursu zostanie zrealizowanych minimum 25 projektów lokalnych w 2019 roku (I edycja konkursu) i minimum 25 projektów
w 2020 roku (II edycja).

W każdym roku na realizację projektów wyłonionych w konkursie przeznacza się 50 000 zł, przy czym jeden projekt nie może przekroczyć sumy 2000 zł.

Każdy projekt wyłoniony w konkursie i zarekomendowany do realizacji oprócz wsparcia finansowego otrzyma również wsparcie merytoryczne zespołu Towarzystwa Sąsiedzkiego.

 

Nabór konkursowy prowadzony jest w trybie ciągłym co oznacza, że możesz zgłosić swój pomysł:

- od 14 maja 2019 roku do 1 grudnia 2019 roku - w I edycji konkursu

- od 1 lutego 2020 do 1 grudnia 2020 roku - w II edycji konkursu

 

Cel konkursu

Uczestnicy

Nagrody

Terminy

Jak zgłosić projekt?

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"