Wola

Dajemy po garach

 

maj - czerwiec 2020 

 

 

 

Konkurs - edycja II

Projekt zakładał stworzenie młodzieżowego zespołu muzycznego w formie zajęć online. Uczestnicy podczas 4 warsztatów  muzycznych stworzyli swój własny utwór muzyczny. Każda osoba, miała swoją role i zadanie w zespole. Finałem warsztatów było stworzenie teledysku.  Celem projektu było podtrzymanie więzi sąsiedzkiej wśród młodzieży w sytuacji odosobnienia i ograniczenia kontaktów w obliczu pandemii. Mieszkańcy chcieli spotkać się w sąsiedzkim gronie pomimo ograniczeń, a dodatkowo stworzyć fajne sąsiedzkie dzieło. Największą zaletą naszego projektu jest fakt, że powstał on z inicjatywy samej młodzieży, która już kiedyś uczestniczyła w bębniarskim spotkaniu, a teraz chcieliby powarsztatować online z ich ulubionym instruktorem muzycznym.    

 

 

 

 

 

Celem projektu było podtrzymanie więzi w lokalnej grupie młodzieżowej zbudowanej już wokół Klubokawiarni Sąsiedzkiej. Inicjatorom zależało na zwiększeniu aktywizacji tej szczególnej społeczności sąsiedzkiej, bo ma duży potencjał twórczy i świeże spojrzenie na wiele aspektów życia wspólnoty. Poza tym wśród zaangażowanej młodzieży jest sporo osób zagrożonych wykluczeniem, zaniedbanych pod względem edukacyjnym i wychowawczym, dlatego tym bardziej potrzebują wsparcia, aby ich dotychczasowe zaangażowanie i więź nie zostały utracone z powodu izolacji w wyniku pandemii. 
 
Dobrze spędzając ze sobą czas, grupa mogła nabyć nowe umiejętności muzyczne – konstruując własne instrumenty, ucząc się melodii; językowe, poetyckie – tworząc wspólnie tekst piosenki. Nauczyli się również obsługiwać nowe programy do komunikacji zdalnej. Podzielili się doświadczeniami, jak sobie radzić z problemami izolacji.  Sama forma realizacji projektu miała charakter innowacyjny – musimy sięgnąć do rozwiązań cyfrowych, by stworzyć przestrzeń do komunikacji, edukacji poprzez zabawę i w końcu twórczej pracy. W dużej mierze sami uczestnicy podpowiadali narzędzia do zdalnej komunikacji, ciekawe rozwiązania techniczne, ponieważ na co dzień ich używają.  Chcieli pokazać, że dzięki możliwościom Internetu, możemy się nadal spotykać, dobrze bawić, działać twórczo, wzmacniając przy tym relacje sąsiedzkie, pomimo że zostaliśmy pozbawieni realnego miejsca spotkań. 

Odbiorcami naszego projektu byli mieszkańcy Dzielnicy Wola (Młynów), najbliższych  ulic: Wolskiej, Działdowskiej, Kolonii Wawelberga, Górczewskiej, Płockiej, Granady. 

Bongosy WCK

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"