Fotograficzna
Gra Miejska
"Skarby Szmulek
i Michałowa"

Konkurs | Zrealizowane projekty

Projekt "Skarby Szmulek i Michałowa" ma formę gry miejskiej (fotograficznej) skierowanej do mieszkańców Pragi-Północ, głównie z obszaru Szmulowizny i Michałowa. Uczestnicy gry mieli okazję zapoznać się z najcenniejszymi zabytkami obszaru, poznając życiorysy wybitnych mieszkańców i osób związanych ze Szmulkami, a także odwiedzając ważne punkty na współczesnej mapie Szmulowizny - pracownie rzemieślnicze, artystyczne, czy miejsca, w których prowadzona jest działalność kulturalno-edukacyjna. Dodatkowym komponentem gry, były zadania o charakterze proekologicznym - uczestnicy gry mieli okazję uzyskać specjalne punkty za prowadzoną w trakcie rywalizacji zbiórkę śmieci znajdujących się na terenach publicznych.

 

 

 

 

21 września 2019
Praga Północ
Szmulowizna | Michałów

 

 

Cel projektu:

 

- zainteresowanie odbiorców lokalnym dziedzictwem kulturowym,

- zwiększenie aktywności obywatelskiej przez podnoszenie świadomości społecznej, historycznej i kulturowej odbiorców,

- zwiększenie udziału odbiorców projektu w życiu publicznym poprzez transfer wiedzy, tworzenie zachęt i animację działań obywatelskich i kulturalnych,

- integracja różnych grup społecznych.

Fot. PSM Michałów

Fot. PSM Michałów