Jak działamy?

Program warsztatów październik 2019

to cykl warsztatów dotyczących tematyki aktywnego uczestnictwa i współtworzenia miasta, ale też dobrych praktyk około-sąsiedzkich, aby nasze działania były atrakcyjne, zgodne z etyką i ekologią. Warsztaty będą także przygotowywać mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw, pokażą jak je przeprowadzać, w jaki sposób skorzystać z grantów TOWARZYSTWA SĄSIEDZKIEGO, co ciekawego można wprowadzić w swoim sąsiedztwie, jak działać, aby żyło nam się lepiej!

środa 16 października 18:00

środa 30 października 18:00

środa 23 października 12:00

Działaj

Działaj

Pokaz filmu

"The True Cost"

+ dyskusja

Działaj

Upcyling cz. 1

makrama

z koszulek

Działaj

Upcyling cz. 2

przedmioty

z odpadów

W październiku zapraszamy Was na cykl EKOśrody stworzony przy współpracy z inicjatywą Ethy i Fundacją Sue Ryder. Ethy to globalna EKOinicjatywa łącząca ludzi na całym świecie, aby pomóc im wprowadzać zmiany lokalnie. Wspólnie pomożemy Wam wprowadzić ekozmiany do swojego sąsiedztwa!

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"