Jak działamy?

Program warsztatów październik 2019

to cykl warsztatów dotyczących tematyki aktywnego uczestnictwa i współtworzenia miasta, ale też dobrych praktyk około-sąsiedzkich, aby nasze działania były atrakcyjne, zgodne z etyką i ekologią. Warsztaty będą także przygotowywać mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw, pokażą jak je przeprowadzać, w jaki sposób skorzystać z grantów TOWARZYSTWA SĄSIEDZKIEGO, co ciekawego można wprowadzić w swoim sąsiedztwie, jak działać, aby żyło nam się lepiej!

środa 16 października 18:00

środa 30 października 18:00

środa 23 października 12:00

Działaj

Działaj

Pokaz filmu

"The True Cost"

+ dyskusja

Działaj

Upcyling cz. 1

makrama

z koszulek

Działaj

Upcyling cz. 2

przedmioty

z odpadów

W październiku zapraszamy Was na cykl EKOśrody stworzony przy współpracy z inicjatywą Ethy i Fundacją Sue Ryder. Ethy to globalna EKOinicjatywa łącząca ludzi na całym świecie, aby pomóc im wprowadzać zmiany lokalnie. Wspólnie pomożemy Wam wprowadzić ekozmiany do swojego sąsiedztwa!