Projekt polegał na organizacji spotkań dla opiekunów (mam, ojców, dziadków, opiekunki, opiekunów) z dziećmi w wieku 0-6 lat. (jedynacy, rodzeństwa, dzieci z niepełnosprawnościami). Spotkania odbywały się pod dachem (miejsce aktywność lokalnej Białołęckiego Ośrodka Kultury „3 pokoje z kuchnią”) oraz na powietrzu, obcując z przyrodą – w lasach, parkach, na placach zabaw. Zajęcia miały charakter integracyjno-edukacyjno-przyrodniczy, a ich największą zaletą było stworzenie wspólnej przestrzeni, w której rodzice i opiekunowie mieszkający na Zielonej Białołęce, mogli wymieniać się doświadczeniami i dzielić wyzwaniami związanymi z rodzicielstwem oraz zadbać o wszechstronny rozwój dzieci. 
 

 

 

Konkurs | Zrealizowane projekty

 

 

 

 

 

Białołęka

Domowe
zielone przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

Domowe zielone przedszkole
Białołęka

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"