Czerwiec 2020

PORADNIK SĄSIEDZKI
„Taki fajny projekt”, czyli o tym, jak komunikować językiem korzyści w sposób dostępny i czytelny projekty dla mieszkańców
.

16:00 - 18:00
JAK DZIAŁAĆ RACJONALNIE

16:00 - 18:00
JAK DZIAŁAĆ RACJONALNIE

16:00 - 18:00
JAK DZIAŁAĆ RACJONALNIE

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

12:00
PORADNIK OGRODNICZY 

Kalendarz

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

27

28

21

22

23

29

30

24

25

26

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

18:00 - 20:00
MYŚLENIE CIAŁEM
BODYTHINKING

 

17:00 - 19:00
EWALUACJA DZIAŁAŃ 

17:00 - 19:00
EWALUACJA DZIAŁAŃ 

17:00 - 19:00
EWALUACJA DZIAŁAŃ 

1

2

3

4

18:00 - 20:00
MYŚLENIE CIAŁEM
BODYTHINKING

 

18:00 - 20:00
MYŚLENIE CIAŁEM
BODYTHINKING

 

18:00 - 20:00
ROZMOWY MIĘDZYMIASTOWE
DOBRE PRAKTYKI SĄSIEDZKIE

 

18:00 - 20:00
PORADNIK SĄSIEDZKI
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE "PO SĄSIEDZKU"?


18:00 - 20:00
FACYLITACJA GRAFICZNA WARSZTATY MYŚLENIA WIZUALNEGO


18:00 - 20:00
FACYLITACJA GRAFICZNA WARSZTATY MYŚLENIA WIZUALNEGO


Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"