Ursus

Bliżej przyrody
- warsztaty rodzinne

 

 

czerwiec.- sierpień 2020 

 

 

 

Konkurs - edycja II

Projekt „Bliżej przyrody” zakłada pięć półtoragodzinnych spotkań rodzinnych. Podczas każdego warsztatu podejmowana będzie inna tematyka przyrodnicza, uwzględniająca aktualnie ważne i użyteczne zagadnienia dla środowiska lokalnego m.in.: budowa karmników, las w słoikach, przesadzanie roślin. Zajęcia dostarczą uczestnikom wiedzę z zakresu świata fauny i flory, pobudzą wrażliwość na środowisko, a także pozwolą nabyć praktyczne umiejętności, które następnie będą mogli wykorzystywać w codziennym życiu.

 

 

 

 

Celem warsztatów jest rozbudzenie potrzeby poznania i penetrowania świata przez dziecko, a także rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, formułowania spostrzeżeń i wniosków. Ponadto warsztaty przyrodnicze mają za zadanie wzbudzić wrażliwości na piękno przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan. Podczas zajęć uczestnicy rozwiną zdolności manualne i kreatywne myślenie. Celem projektu „Bliżej przyrody” jest wzmocnienie więzi rodzinnych, a także zachęcenie mieszkańców, aby aktywnie spędzali czas wolny ze swoimi dziećmi.

Projekt skierowany będzie do rodzin mieszkających na terenie Dzielnicy Ursus, a także dla wszystkich chętnych.  Grupą docelową są głównie rodziny, gdyż program dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku 5-12 lat.  Ponieważ oferta zajęć (bezpłatnych) w Dzielnicy Ursus jest nadal niewielka, byłaby to szansa dla młodych rodziców, aby aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi poza domem, a także poznać sąsiadów i zacieśnić z nimi więzi.  

Ola Olesińska i Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus 

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"