Wola

Babskie warsztaty

 

2020 

 

 

 

Dziewczyny z Woli - bo tak nazywają siebie organizatorki tego projektu, chciały powrócić po przerwie (spowodowanej pandemicznym zamknięciem wszelkich miejsc sąsiedzkich)i przywrócić możliwość spotkania się. Chcąc miło spędzić czas w sąsiedzkim gronie, stworzyć przestrzeń sprzyjającą wzajemnemu poznaniu się, integracji, oraz podtrzymania już zawiązanych więzi zaprosiły mieszkanki Woli do wspólnego działania. W koleżeńsko-sąsiedzkim babskim gronie, chciały pozwolić sobie i innym dziewczynom odpocząć od codziennych obowiązków domowych i zrobić coś dla siebie. Podczas warsztatów dziewczyny mogły wspólnie zrobić lasy w słoiku, wrzosowe wianki oraz kwietniki i naszyjniki. 

 

 

 

 

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej, budowanie idei wzajemności oraz zawiązywanie się więzi społecznych, tym bardziej w tak trudnym okresie dla nas wszystkich. Działanie było kluczowe dla podtrzymania już zbudowanych sąsiedzkich relacji. 

Piknik Odbiorcami projektu były mieszkanki dzielnicy Wola (Młynów), związanych z okolicą ulicy Wolskiej, Działdowskiej, Kolonii Wawelberga, Górczewskiej i Płockiej. 

Dziewczyny z Woli - Kamila Gradowska i Klaudia Jaszczuk

Fot. Maciej Ratuszny

OD KOGO

CEL

DLA KOGO

DZIAŁANIE

Konkurs - edycja II

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"