Zajęcia skierowane do grupy seniorów oparte były na pracy z tzw. juggle board - tablicą do żonglowania, dzięki której osoby z problemami w poruszaniu - w tym osoby starsze - mogą doświadczyć żonglerki. Takie zajęcia pokazują osobom starszym, że ograniczenia można pokonać, pobudzają do pracy obie półkule mózgu, poprawią koordynację ręka-oko, dają dużo zabawy i otwierają na budowanie relacji - praca przy tablicy jest możliwa w pojedynkę, jednak preferuje się pracę w parach. Oprócz pracy z tablicami, podczas zajęć pojawiły się elementy żonglerki w powietrzu: piłkami, obręczami, chustkami - praca wg metody Craiga Quota. 
 
 

 

 

Konkurs | Zrealizowane projekty

Praga Południe

Aktywny
Relax

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Galas i Wiktoria Witenberg

 

 

 

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie"