Kuchnia Czerwony Rower 

Aktywne Sąsiedztwa 

Baza wiedzy

Prezentujemy Wam aktywnych warszawskich sąsiadów!  Poznajcie ich i działania jakie realizują, zainspirujcie się, dołączcie do grona aktywnych warszawiaków! 

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"