Jeśli nie jest Ci obojętne otoczenie,
w którym mieszkasz, pracujesz, przebywasz i zależy Ci na rozwijaniu lokalnych wartości, kontaktów
z sąsiadami, masz pomysły
w których ważna jest sąsiedzka wspólnota - to miejsce jest dla Ciebie!

O projekcie

Towarzystwo sąsiedzkie ma być miejscem dla wszystkich mieszkańców Warszawy, oferującym wsparcie w realizowaniu inicjatyw na rzecz dobrego sąsiedztwa. Program działań podzielony na 3 sekcje SZKOLENIA | SPOTKANIA | DZIAŁANIA ma zapewnić kompleksową pomoc zainteresowanym warszawiakom. Niebawem otworzymy fizyczną przestrzeń,
w której prowadzić będziemy nasze cykle warsztatów, spacerów, konsultacji i spotkań.

Towarzystwo Sąsiedzkie
to cykl działań sąsiedzkich
wspierających rozwój
społeczności lokalnych

w Warszawie

Program

Czyli zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby jak działać w swoim sąsiedztwie, jak współpracować z sąsiadami
i organizować inicjatywy sąsiedzkie. Każde spotkanie w ramach szkolenia będzie miało charakter warsztatowy i będzie prowadzone przez trenera posiadającego praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie. Udział
w całym cyklu szkoleniowym w sposób kompleksowy przygotuje uczestnika
do samodzielnej pracy w społeczności lokalnej.
Oprócz szkoleń z tematyki aktywizacji sąsiedzkiej proponowane zajęcia będą obejmowały również wiele praktycznych tematów niezbędnych przy realizacji działań sąsiedzkich takich jak warsztaty stolarskie
czy ogrodnicze (działania wokół ogrodów sąsiedzkich i przestrzeni sąsiedzkich), warsztaty graficzne (promocja działań sąsiedzkich, pomysłów), warsztaty redaktorskie (umiejętność pisania i opowiadania o swoich pomysłach), czy też warsztaty architektoniczne (uwrażliwiające mieszkańców na przestrzeń miejską, zauważanie jej problemów i umiejętne odpowiadanie na nie działaniami i inicjatywami sąsiedzkimi).

 

Towarzystwo Sąsiedzkie będzie również wspierało mieszkańców w realizowaniu własnych pomysłów na lepsze miasto i lepsze sąsiedztwo. Program wsparcia lokalnych inicjatyw poprzez pomoc finansową
i merytoryczną będzie pomagał mieszkańcom tworzyć wydarzenia i projekty wpływające
na ich miejsca zamieszkania, funkcjonowanie, użytkowanie przestrzeni, rozwój sąsiedzki itd.
Każde realizowane przedsięwzięcie będzie miało swojego mentora, który pomoże mieszkańcom na każdym etapie realizacji danej inicjatywy.

 
 

Spotkania

Działania

Szkolenia

Oprócz warsztatów będziemy oferowali również otwarte spotkania o tematyce związanej
z aktywnością sąsiedzką, życiem w mieście, funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej.
Będzie to okazja do spotkania, wymiany doświadczeń i wiedzy między praktykami (działaczami społecznymi i mieszkańcami)
oraz teoretykami i specjalistami z różnych dziedzin (urzędnikami, architektami, urbanistami, psychologami środowiskowymi, itd.). Tematyka spotkań będzie dopasowana do aktualnej sytuacji, interesujących wydarzeń lub zjawisk społeczno-przestrzennych. Ważną częścią tej sekcji będą spotkania z lokalnymi liderami, którzy mają już na swoim koncie konkretne działania sąsiedzkie. Mają oni stać się inspiracją dla innych mieszkańców pokazując efekty inicjatyw, proces ich realizacji, napotkane problemy, ale i korzyści
z podjęcia wyzwania.

Więcej

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"